KIROFONETIIKKA 

O-äänne kirofoneettisesti
O-äänne kirofoneettisesti

Kirofonetiikassa yhdistetään kosketus ja puhe. Erityisesti käytetään yksittäisiä äänteitä, vokaaleja ja konsonantteja, jotka hoidettava aistii samanaikaisesti kuulo- ja tuntoaistin avulla selän, käsivarsien tai jalkojen alueella. Hoitomuoto on kehitetty Itävallassa 1970-luvulla. Sen kehitti logopedi FT Alred Baur (1925-2008) yhdessä lääkäripuolisonsa LT Ilse Baurin kanssa, jonka kanssa hän johti puheterapeuttista klinikkaa Linzissä vuodesta 1953 alkaen. Baur sai merkittävää innostusta työlleen Rudolf Steinerin laajennetusta lääketieteestä.

Äänteiden lisäksi käytetään lyhyitä runoja ja sävelmiä. Kirofonetiikan erityispiirre on se, että lapsen hoitoon osallistuu myös toinen vanhemmista, joka terapeutin opastuksella tekee yksinkertaisia harjoituksia lapselleen kotona. Tämä vahvistaa hoidon vaikutusta ja hoitaa myös vanhemman ja lapsen välistä suhdetta.

Aluksi kirofonetiikkaa käytettiin puheongelmien, sitten kehitysviiveiden ja käytöshäiriöiden hoitoon. Myöhemmin sitä on käytetty muiden hoitojen tukena somaattisten, psykosomaattisten ja psyykkisten ongelmien hoidossa, kaiken ikäisten ihmisten avuksi.

Kirofonetiikka kuuluu terveyttä ylläpitäviin täydentäviin hoitomuotoihin. Kansainvälisessä luokituksessa se lukeutuu kehoterapioihin.

Kirofoneettinen hoito ei koskaan korvaa lääkärin määräämää sairauden hoitoa ja lääkitystä, ja sairaustapauksissa tulee ensin kääntyä lääkärin puoleen. Myöskään puheterapeutin antamaa puheterapiaa kirofonetiikka ei korvaa, vaan täydentää sitä.

Hoito ei ole KELA-korvattavaa.

SANATORIO, Salo   Kimmo Koskela      040 5748515
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!