Kimmo Koskela

- kasvatuksen, puhetaiteen ja -hoidon ammattilainen -

Puheharjoitus vauhdissa
Puheharjoitus vauhdissa

Taustaa

Olen työskennellyt yli 30 vuotta erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten parissa Suomessa, Saksassa ja Norjassa. Olen toiminut mm. autististen ja kuulo-monivammaisten lasten opettajana ja tulkkina.

Viime vuosina olen paneutunut erityisesti leikki-ikäisten ja alakouluikäisten lasten puheenkehityksen ongelmiin ja kehitysviiveisiin.

Koulutus

  • kirofonetiikan terapeutti ja kouluttaja
  • puhetaiteen ja draaman opettaja
  • hoitopedagogi (steinerpedagoginen erityiskasvattaja)
  • kehitysvammaisten hoitaja
  • tanssi-innostaja® (liike- ja tanssi-improvisaatiot)                                                                        Puhetaide                                                    Yhdistän hoidoissani kirofonetiikkaa ja puhetaidetta. Puhetaiteellisessa työskentelyssä käytän koko kehon liikettä, palloja, hernepusseja, köyttä, silkkiliinoja, hyppynarua. Liike on elävän puheen perusta. 
  • Tärkein työvälineeni ja vahvuuteni on lapsen havainnointi, kuunteleminen ja kohtaaminen.
  • Työtapaani kuuluu perusteellinen pohjatyö jokaisen hoidettavan kohdalla.

- Rakastan kieltä, äidinkieltä, vieraita kieliä, sanoja, äänteitä. En lakkaa ihmettelemästä niiden loputonta rikkautta!

Olen opiskellut yhtätoista kieltä, toiminut tulkkina ja opettanut saksaa, viittomakieltä sekä suomea maahanmuuttajille. Puheäänen muodostusta olen opettanut varhaiskasvattajille, opettajille ja hoitoalan opiskelijoille.

Harrastan kielten lisäksi laulua ja tanssia.

Kirofonetiikan uranuurtaja Suomessa ja Virossa

Tutustuin kirofonetiikkaan kuuden päivän kurssilla Tanskassa v. 1991. Siitä innostuneena järjestin hieroja Pirkko Järven kanssa ensimmäisen alan kurssin Helsingissä kesällä 1992, kouluttajana tri Alfred Baur. Opiskelin myös pohjoismaisilla kursseilla ja sain kirofonetiikan terapeutin pätevyyden ensimmäisenä suomalaisena v. 1999. Saksankielisen päättötyöni tein Itävaltaan, jossa paitsi opiskelin, tein myös yhteistyötä kirofonetiikan perustajan tri Baurin kanssa. Olen kääntänyt useita hänen tekstejään suomeksi.

Vuodesta 1994 olen antanut kirofonetiikan hoitoja, aluksi Norjassa, sitten Suomessa. Vuodesta 2014 alkaen olen johtanut kirofonetiikan koulutusta Suomessa ja Virossa.

Olen Suomen kirofonetiikka ry:n puheenjohtaja sekä Suomen virallinen maanedustaja alan kansainvälisessä yhteistyössä. 

SANATORIO, Salo   Kimmo Koskela      040 5748515
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!